Neurofeedback 

Neurofeedback är en säker, smärtfri och icke-invasiv metod för funktionell hjärnträning. Neurofeedback använder EEG-teknologi (elektroencefalografi) för att registrera hjärnans elektriska aktivitet. Genom registering som QEEG (Kvantitativ elektroencefalografi) undersöks nervsystemets elektriska aktivitet. Behandlingen med Neurofeedback grundar sig på neurovetenskap och innebär träning av hjärnaktivitet, vilket gör att hjärnan lär sig att reglera sig själv, vilket resulterar i en förstärkning och förbättring av dess funktion. 
 
Metoden bygger på operant inlärning och genomför en intervention som används för att förbättra, hantera och behandla hjärn- och nervsystemets störningar. Hjärnan lär sig att minska de mindre funktionella hjärnvågorna och öka de vågor som ger en mer funktionsduglig och optimal aktivitet. Detta ger långvariga effekter över tiden. 

Om oss

Neurobioklinik är en privat klinik som drivs av två legitimerade psykologer i Lund. Vi är experter inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och BIO och NEUROFEEDBACK terapier. Vi är även auktoriserade psykologeri Spanien och spansktalande med omfattande erfarenhet inom klinisk psykologi. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) utgör en av de grundläggande pelarna inom psykologisk behandling. 
 
Vi är utbildade godkända behandlare och användare av   medicinsk teknologi inom Neuro och Biofeedback 
 
Vår utbildning inom olika psykologiska modeller och skolor garanterar vår kompetens inom behandling av psykologiska problem och mentala störningar såsom ångeststörningar, depressiva störningar, personlighetsstörningar, impulsstyrningsstörningar osv. Som kliniska psykologer ger vår utbildning oss förmågan att ge rigorös och vetenskaplig rådgivning, utvärdering och behandling

Neurofeedbacks sessioner
Under neurofeedback-sessionen placeras sensorer (elektroder) på hårbotten och genom ett datorprogram får man visuell och/eller auditiv feedback i realtid som gör att hjärnan kan lära sig att minska de hjärnvågor som orsakar svårigheter och öka de som är associerade med bättre funktion. 
 
Neurofeedback är en evidensbaserad metod som har visat sig vara effektiv vid intervention av patienter med ADHD, epilepsi, posttraumatiskt stressyndrom, missbruk, ångest, autism och depression, bland andra tillstånd. Neurofeedback är en terapeutisk alternativ som i kombination med andra psykoterapeutiska metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), främjar förbättring och minskning av symtom hos patienter.  American Academy of Pediatrics, APS, rekommenderar Neurofeedback som en effektiv och specifik interventionsmetod för behandling av ADHD sedan 2011. 
 
 
Neurobioklinik är en privat enhet som drivs av legitimerade psykologer i Sverige och Spanien. Vi är experter inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och BIO och NEUROFEEDBACK terapier. Vi är en grupp professione

En evidensbaserad metod

Neurofeedback är en evidensbaserad metod som är effektivt för ett brett spektrum av problematiker såsom: Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitetssyndrom (ADHD), Autism (ATS), Ångest, Stressrelaterade svårigheter, Tvångssyndrom (OCD), PTSD, Trauma, Epilepsi, Bipolär sjukdom, Depression, Sömnlöshet, etc. Vissa hjärnvågor korrelerar med symtom. Genom operant betingning är det möjligt att ändra dessa vågor och därigenom uppnå en förändring i symtomen med hjälp av neurofeedback.

Peak Performance

Neurofeedback kan också tillämpas på personer som vill förbättra sin prestanda och stärka sina förmågor, såsom professionella tävlingar, högpresterande individer, idrottare, och liknande. Genom att träna hjärnaktivitet kan neurofeedback bidra till att optimera mental skärpa, fokus, och prestanda för att uppnå önskade resultat och framgång i olika områden av livet och yrkeslivet.

KBT  eller EMDR  i kombination med Neurofeedback 

Vi erbjuder möjligheten att få KBT psykoterapi eller EMDR metod med kompletterande stöd till neurofeedback-behandling.   
Vår inriktning kännetecknas av personcentrerad terapi, med all omsorg och individuell anpassning i den terapeutiska relationen. Med hjälp av tekniker från neuroterapi accelereras processen för symtomlindring och förbättrar välbefinnandet. 
Vi har möjlighet att utföra terapi både på vår klinik och online.

Varför Välja Oss?

Om du vill förbättra din prestation, veta din kognitiva status, känner dig deprimerad, ångestfylld eller stressad och vill förbättra ditt humör.
Problem med Kognitiv Prestation
Om du har problem med minne eller uppmärksamhet eller är orolig för din prestation hemma eller på jobbet, kan vi hjälpa dig.
Vi är här för att stödja dig på din resa mot ett bättre mentalt tillstånd och högre prestation.
Vi erbjuder:
Neurofeedback för att hjälpa dig att öka din koncentration och fokus.

Utvärdering av Kognitiv Status

Få en klar bild av din mentala kapacitet och identifiera områden för förbättring

Behandling mot Depression och Ångest

Effektiva terapier och strategier för att hantera och minska symptom på depression och ångest.

Emotionellförbättring

Strategier för att lyfta ditt välbefinnande och öka din livskvalitet.

Stresshantering

Välprövade tekniker och verktyg för att minska stress och förbättra ditt allmänna välbefinnande.

Annika Martinsson

Leg.Psykolog.
Lic .Psykolog Klinisk Psykologi och hälsa . EuroPsy Klinisk psykologi
Diplomerad inom klinisk tillämpning av Neuro och Biofeedback

Audrey Portocarrero Carpio

Leg. Psykolog
EMDR terapeut
Specialist inom kliniska språkstörningar Specialist inom inom lärande och undervisning
Diplomerad inom klinisk tillämpning av Neuro och Biofeedback

Vanliga frågor