Neurofeedback 

Neurofeedback är en säker, smärtfri och icke-invasiv metod för funktionell hjärnträning. Neurofeedback använder EEG-teknologi (elektroencefalografi) för att registrera hjärnans elektriska aktivitet. Genom inspelningar som QEEG (Kvantitativ elektroencefalografi) undersöks nervsystemets elektriska aktivitet. Behandlingen med Neurofeedback grundar sig på neurovetenskap och innebär träning av hjärnaktivitet, vilket gör att hjärnan lär sig att reglera sig själv, vilket resulterar i en förstärkning och förbättring av dess funktion. 
 
Det bygger på operant inlärning och genomför en intervention som används för att förbättra, hantera och behandla hjärn- och nervsystemets störningar. Hjärnan lär sig att minska de mindre funktionella hjärnvågorna och öka de vågor som ger en mer funktionsduglig och optimal aktivitet. Detta ger långvariga effekter över tiden. 

2.2 rating on Google

White and Yellow Flower Macro Photography

Om oss

Neurobioklinik är en privat enhet som drivs av legitimerade psykologer i Sverige och Spanien. Vi är experter inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och BIO och NEUROFEEDBACK terapier. Vi är en grupp professionella med omfattande erfarenhet inom klinisk psykologi. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) utgör en av de grundläggande pelarna i psykologisk intervention. 
 
Vi är utbildade och godkända behandlare och användare av   godkänd medicinsk teknologi inom Neuro och Biofeedback 
 
Vår utbildning inom olika psykologiska modeller och skolor garanterar vår kompetens inom behandling av psykologiska problem och mentala störningar såsom ångeststörningar, depressiva störningar, personlighetsstörningar, impulsstyrningsstörningar osv. Som klinisk psykologer ger vår utbildning oss förmågan att ge rigorös och vetenskaplig rådgivning inom kliniska områden.

Neurofeedbaks sessioner
Under neurofeedback-sessionen placeras sensorer (elektroder) på hårbotten och genom ett datorprogram får man visuell och/eller auditiv feedback i realtid som gör att hjärnan kan lära sig att minska de hjärnvågor som orsakar svårigheter och öka de som är associerade med bättre funktion. 
 
Neurofeedback är en evidensbaserad metod som har visat sig vara effektiv vid intervention av patienter med ADHD, epilepsi, posttraumatiskt stressyndrom, missbruk, ångest, autism och depression, bland andra tillstånd. Neurofeedback är en terapeutisk alternativ som i kombination med andra psykoterapeutiska metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), främjar förbättring och minskning av symtom hos patienter.  American Academy of Pediatrics, APS, rekommenderar Neurofeedback som en effektiv och specifik interventionsmetod för behandling av ADHD sedan 2011.  

Day care Options

Age-specific support for every stage

White Headphones

En evidensbaserad metod


Neurofeedback är en evidensbaserad metod som är effektivt för ett brett spektrum av problematiker såsom: Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitetssyndrom (ADHD), Autism (ATS), Ångest, Stressrelaterade svårigheter, Tvångssyndrom (OCD), PTSD, Trauma, Epilepsi, Bipolär sjukdom, Depression, Sömnlöshet, etc. Vissa hjärnvågor korrelerar med symtom. Genom operant betingning är det möjligt att ändra dessa vågor och därigenom uppnå en förändring i symtomen med hjälp av neurofeedback.

Black and Silver Camera on Brown Wooden Table

Peak Performance


Neurofeedback kan också tillämpas på personer som vill förbättra sin prestanda och stärka sina förmågor, såsom professionella tävlingar, högpresterande individer, idrottare, och liknande. Genom att träna hjärnaktivitet kan neurofeedback bidra till att optimera mental skärpa, fokus, och prestanda för att uppnå önskade resultat och framgång i olika områden av livet och yrkeslivet.

Flat Lay Photography of Mug and Coffee Bean

KBT  eller EMDR  i kombination med Neurofeedback 


Vi erbjuder möjligheten att få KBT psykoterapi eller EMDR metod med kompletterande stöd till neurofeedback-behandling.   
Vår inriktning kännetecknas av personcentrerad terapi, med all omsorg och individuell anpassning i den terapeutiska relationen. Med hjälp av tekniker från neuroterapi accelereras processen för symtomlindring och förbättrar välbefinnandet. 
Vi har möjlighet att utföra terapi både personligen och online.

EMDR -Terapi

EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapeutisk metod som utvecklades av Francine Shapiro 1987. Denna terapi används främst för att behandla trauma-relaterade störningar och har visat sig vara effektiv för att minska symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra tillstånd kopplade till traumatiska upplevelser.

Många studier har visat att EMDR är effektivt för behandling av PTSD, och det har också framgångsrikt använts för att hantera andra problem som ångest, depression, sorg, fobier och kronisk smärta. Kliniska riktlinjer från organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och American Psychiatric Association (APA) rekommenderar EMDR som ett förstahandsalternativ för behandling av PTSD.

EMDR-terapi är en omfattande och strukturerad metod som hjälper patienter att bearbeta och övervinna traumatiska upplevelser, vilket avsevärt förbättrar deras psykiska och emotionella välbefinnande.

Why us

Varför Välja Oss?

Om du vill förbättra din prestation, veta din kognitiva status, känner dig deprimerad, ångestfylld eller stressad och vill förbättra ditt humör.
Problem med Kognitiv Prestation
Om du har problem med minne eller uppmärksamhet eller är orolig för din prestation hemma eller på jobbet, kan vi hjälpa dig.
Vi är här för att stödja dig på din resa mot ett bättre mentalt tillstånd och högre prestation.
Vi erbjuder:
Neurofeedback för att hjälpa dig att öka din koncentration och fokus.

Utvärdering av Kognitiv Status

Få en klar bild av din mentala kapacitet och identifiera områden för förbättring

Behandling mot Depression och Ångest

Effektiva terapier och strategier för att hantera och minska symptom på depression och ångest.

Emotionellförbättring

Strategier för att lyfta ditt välbefinnande och öka din livskvalitet.

Stresshantering

Välprövade tekniker och verktyg för att minska stress och förbättra ditt allmänna välbefinnande.

När vår hjärna och kropp är i obalans kan ibland psykologisk behandling ensam inte räcka till för att rätta till detta. Efter att ha utsatts för höga stressnivåer kan vår hjärna bli överstimulerad, vilket leder till sömnsvårigheter eller oförmåga att återgå till ett lugnt tillstånd. Om vi är utmattade eller har svårt att koncentrera oss kan det vara svårt att aktivera vårt nervsystem, oavsett hur mycket vi försöker. Biofeedback arbetar direkt med specifika biofysiska variabler i kroppen genom att reglera andning och hjärtvariabilitet eller genom att mäta aktivitetsindikatorer som hudledningsförmåga eller temperatur. Neurofeedback, eller hjärnbiofeedback, reglerar och justerar hjärnans aktivitet med hjälp av data från EEG (elektroencefalogram) eller blodflödet i hjärnan.

Behandlingar

Dessa behandlingar möjliggör direkt arbete med dessa parametrar utan att personen behöver genomgå någon form av analys, förändringar eller verbal terapi. Vissa biofeedback-system är specifikt utformade för att behandla vissa problem (såsom bäckenbottens inkontinens, bruxism etc.). De kan också vara till hjälp för ett brett spektrum av medicinska problem, inklusive:

– Svårkontrollerad hypertoni

– Fibromyalgi

– Irritabel tarm

– Astma

– Epilepsi

– Och många fler

What parent say

Egestas pulvinar phasellus id odio viverra pharetra congue est eleifend aenean cras

Frågor