Biofeedback

När vår hjärna och kropp är i obalans kan ibland psykologisk behandling ensam inte räcka till för att rätta till detta. Efter att ha utsatts för höga stressnivåer kan vår hjärna bli överstimulerad, vilket leder till sömnsvårigheter eller oförmåga att återgå till ett lugnt tillstånd. Om vi är utmattade eller har svårt att koncentrera oss kan det vara svårt att aktivera vårt nervsystem, oavsett hur mycket vi försöker. Biofeedback arbetar direkt med specifika biofysiska variabler i kroppen genom att reglera andning och hjärtvariabilitet eller genom att mäta aktivitetsindikatorer som hudledningsförmåga eller temperatur. Neurofeedback, eller hjärnbiofeedback, reglerar och justerar hjärnans aktivitet med hjälp av data från EEG (elektroencefalogram) eller blodflödet i hjärnan.

Behandlingar

Dessa behandlingar möjliggör direkt arbete med dessa parametrar utan att personen behöver genomgå någon form av analys, förändringar eller verbal terapi. Vissa biofeedback-system är specifikt utformade för att behandla vissa problem ( bruxism etc.). De kan också vara till hjälp för ett brett spektrum av medicinska problem, inklusive:

– Svårkontrollerad hypertoni

– Fibromyalgi

– Irritabel tarm

– Astma

– Epilepsi

– Och många fler